HOME ALUMNI DOWNLOADS GALLERY PLACEMENT EXAMINATION

கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

Former Principal

S.No Name With Qualification period
1Prof. S.N. KULANDAISAMY M.A.,Oct 1982 - Jun 1983
2Prof. VARADHAPPAN B.A.,(Hons)M.A.,B.Ed.,Jun 1983 - Jun 1984
3Prof. A.V. VAITHIYANATHAN M.A.,M.Phil.,P.G.D.C.EAug 1984 - May 1985
4Dr. Rama. MUTHAIYAN M.Com.,Ph.D.,Jun 1985 - Jun 1989
5Prof. Pon. NAMACHIVAYAM M.A.,(Hons)July 1989 - May 1992
6Prof. S. SAMMANDHAM M.Sc.,I/CJun 1992 - Nov 1992
7Prof. D.S. GOWRI M.A.,Ph.D.,Dec 1992 - Jun 1993
8Prof. M. ANANDHANARAYANAN M.Com.,M.Phil.,July 1993 - Aug 1994
9Prof. V. PALANIVEL B.sc.,(Hons),M.Sc.,Mar 1995 - May 1996
10Prof. V. MANI M.A.,M.Phil.,Aug 1996 - Jul 1999
11Prof. M. ANNAMALAI M.Sc.,M.Phil.,Jun 1999 - May 2000
12Prof. S. RADHAKRISHNAN M.Sc.,M.Phil.,Jul 2000 - Aug 2001
13Prof. S. MANI M.A.,M.Phil.,Sep 2001 - May 2003
14Dr. C. CHITRALEKHA M.A.,M.Phil.,Ph.D.,I/C[Jun 2003 - Oct 2003] [Feb 2005 - Feb 2006 ] [Jun 2006 - Nov 2006]
15Prof. R. SYED ABDUL HAMEED M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Nov 2003 - Jan 2005
16Prof. L. PAZHANIYANDI M.Sc.M.Phil.,Mar 2006 - Jun 2006
17Prof. T. KAJALAKSHMI M.Sc.,M.Phil.,Jul 2006 - Aug 2006
18Dr. L. VENKATASAMY M.A.,B.L.,M.Phil.,Ph.D.,Nov 2006 - Jun 2007
19Prof. A. ARCHUNAN M.Sc.,M.Phil.,Jun 2007 - Jul 2007
20Dr. T.G. KUMARAN M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.,Aug 2007 - Jul 2008
21Dr. G. NATANAM M.A.,M.Phil.,Ph.D.,Jul 2008 - May 2009
22Dr. M. RAMASAMY M.Sc.,Ph.D.,Jun 2009 - May 2010
23Dr. N. SERAMAN M.A.,M.Phil.,Ph.D.,I/CJun 2010 - May 2011
24Prof. A.N.S. VASUDEVAN M.Sc.,M.Phil.,Jun 2011 - Oct 2012
25Dr. M. SUBRAMANIYAN M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Oct 2012 - Jun 2013
26Dr. R. NANTHAGOBAL M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Sep 2013 - Jun 2014
27Dr. G. VANANGAMUDI M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Sep 2014 - Jul 2015
28Prof. V.THANGAMANI M.Sc.,M.Phil.,PGDCA.Jul 2014 - Aug 2014 & Aug 2015
29Dr. K. VANANGAMUDI M.Sc.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D.Jan 2016 - May 2016
30Dr. P. RAJAKUMAR M.Sc.,M.Phil.,Ph.DJun 2016 - Oct 2016
31Dr. K. MURUGESHWARI M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.02/11/2016 - 31/05/2018
32Dr. S. MEENA M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.01/06/2018 - 29/06/2018