2022-2023 மாணவர் சேர்க்கை: தரவரிசை பட்டியல் – சிறப்பு ஒதுக்கீடு மற்றும் பாடவாரியாக

-->
HOME ALUMNI DOWNLOADS GALLERY PLACEMENT EXAMINATION

கண்ணிரண்டே யாவருக்கும் கற்றோருக்கு மூன்றுவிழி!!

2022 - 2023 Admission Rank List for Special Quota and Subject Wise 2022-2023 மாணவர் சேர்க்கை: தரவரிசை பட்டியல் – சிறப்பு ஒதுக்கீடு மற்றும் பாடவாரியாக

அன்புள்ள மாணவர்களுக்கு!
Click Here 2022-2023 மாணவர் சேர்க்கை: கலந்தாய்வுக்கான கால அட்டவணை
Click Here 2022-2023 Admission Counselling Schedule

Instructions


மாணவர் சேர்க்கை 2022 - 2023 - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

2022-2023 மாணவர் சேர்க்கை: கலந்தாய்வுக்கான கால அட்டவணை
Click Here 2022-2023 Admission Counselling Schedule

Admission 2022 - 2023 Guidelines


மாணவர் சேர்க்கை 2022 - 2023 - வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்


Admission Guidelines

Admission Rules of Reservation

Admission 2022 - 2023 Courses & Approved Intake


மாணவர்கள் சேர்க்கை 2022 - 2023 - நடத்தப்படும் பாடங்கள் & ஒப்பளிக்கப்பட்ட இடங்கள் பாடவாரியக


Admission : Courses & Approved Intake
-->

Provisional Rank List - I


S.No Department/Courses
SHIFT - I SHIFT - II
Tamil Medium English Medium Tamil Medium English Medium
BA
1Tamil Literature View
2English Literature View View
3 Economics View View
B.Sc
4Botany View View
5Chemistry - General View
6Chemistry - Industrial View View
7Computer Science View View
8Computer Applications View
9Mathematics View View
10Physics View
11Zoology View View
12Statistics View
B.Com & BBA
13Commerce View View
14Business Administration View

-->

Admitted List


Coming Soon!!!

Selection List - II


Coming Soon!!!

Fee Structure


S.NoDepartmentFee Amount
1Arts - (B.A, B.B.A, B.COM)2320 -/
2Science -(Maths, Physics, General chemistry, Statistics, Botony, Zoology)2340 -/
3Industrial Chemistry2840 -/
4Computer Science, B.C.A1740 -/

Fee Pay Details


Account Details
Bank Name:State Bank Of India (SBI)
Branch Name:C-Mutlur
Branch Code:7846
SB A/C Name:PRINCIPAL
College Name:GOVT ARTS COLLEGE C MUTLUR
SB A/C No:39602553249
IFSC Code:SBIN0007846
MICR Code:605002040